Yafahamu mataifa 5 tajiri na masikini Barani Afrika 2024 - BBC News Swahili (2024)

Yafahamu mataifa 5 tajiri na masikini Barani Afrika 2024 - BBC News Swahili (1)

Chanzo cha picha, Getty Images

Bara la Afrika linatajwa kuwa maskini zaidi duniani, huku umaskini wa bara hilo ukichangiwa na hali ya uchumi kuyumba, ukosefu wa usalama, ufisadi, vita vya wenyewe kwa wenyewe na vitendo vya kigaidi katika bara hilo.

Shirika la Fedha Duniani IMF limetoa orodha ya mwaka 2024 ya nchi tajiri zaidi na masikini barani Afrika.

Wakati wa kutathmini nchi tajiri zaidi barani Afrika, ni muhimu kuzingatia Pato la Taifa kwa kila mtu, kipimo cha thamani ya bidhaa na huduma zote zinazozalishwa kwa kila mkazi.

Orodha hii, inayoangazia mataifa madogo kama Mauritius na Libya, inatokana na usawa wa nguvu wa ununuzi (PPP), ambayo huchangia mfumuko wa bei na tofauti za gharama za ndani, ikitoa ulinganisho sahihi zaidi wa wastani wa kiwango cha maisha katika nchi hizi.

Hizi hapa ni nchi 5 tajiri na 5 masikini Barani Afrika mwaka 2024 Kulingana na Shirika la Fedha Ulimwenguni (IMF).

1. Mauritius

Mauritius inadai kuwa nchi tajiri zaidi barani Afrika mwaka 2024, ikiwa na GDP-PPP ya dola 31,157. Ikijulikana kwa uchumi wake tofauti, Mauritius imefanikiwa kusambaza sekta nyingi zaidi ya sekta zake za jadi kama vile sukari na nguo.

2. Libya

Licha ya kukabiliwa na changamoto za kisiasa na kiuchumi katika miaka ya hivi karibuni, Libya ni ya pili kwenye orodha ikiwa na GDP-PPP ya dola 26,527.

Utajiri wa nchi hiyo kimsingi unatokana na hifadhi yake kubwa ya mafuta, na juhudi za kuleta utulivu wa uchumi wake zimekuwa na jukumu muhimu katika kudumisha nafasi yake kati ya mataifa tajiri zaidi barani Afrika.

3. Botswana

Botswana, yenye GDP-PPP kwa kila mtu ya dola 20,311, inatambulika kwa ukuaji wake thabiti wa uchumi na mikakati yenye mafanikio ya kuleta mseto.

Nchi imesimamia ipasavyo rasilimali zake za almasi na kuwekeza katika sekta kama vile utalii na kilimo, na hivyo kuchangia katika uimara wake wa kiuchumi.

4. Gabon

Gabon, iliyoshika nafasi ya nne, inajivunia GDP-PPP kwa kila mtu ya dola ya dola 19,865, ikisukumwa na rasilimali zake nyingi za asili, ikiwa ni pamoja na mafuta na madini.

Msisitizo wa serikali juu ya maendeleo endelevu na mseto wa kiuchumi umekuwa na jukumu muhimu katika kudumisha hadhi ya Gabon kama moja ya mataifa tajiri zaidi barani Afrika.

5. Misri

Misri inashikilia nafasi ya tano kwenye orodha hiyo ikiwa na GDP-PPP kwa kila mtu ya dola 17,786. Kama moja ya nchi zenye watu wengi zaidi barani Afrika, uchumi wa Misri ni tofauti, na sekta muhimu ikiwa ni pamoja na utalii, kilimo na viwanda.

Nchi 5 maskini zaidi Barani Afrika

1. Sudan Kusini

Sudan Kusini, nchi changa zaidi duniani, ilipata uhuru mwaka 2011 lakini inakabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi.

Ukosefu wa utulivu wa kisiasa, migogoro inayoendelea, na miundombinu ndogo huzuia maendeleo yake.

Huku wengi wakitegemea kilimo cha kitamaduni, ghasia na matukio ya hali ya hewa kali mara nyingi huvuruga kilimo, na hivyo kuendeleza umaskini katika taifa hili lisilo na bahari lenye takriban watu milioni 11.

2. Burundi

Burundi, nchi ndogo isiyo na bandari katika Afrika Mashariki, inakabiliwa na changamoto kubwa za kijamii na kiuchumi, ikiwa ni pamoja na kukosekana kwa utulivu wa kisiasa, migogoro, na maendeleo duni ya miundombinu.

Changamoto za kiuchumi za taifa hilo na ugumu wa maisha unaowakabili raia wake yanachangiwa zaidi na ongezeko la kasi la watu.

Huku takriban asilimia 80 ya watu wanategemea kilimo cha kujikimu, uhaba wa chakula ni wa juu sana ikilinganishwa na nchi nyingine za Afrika Kusini mwa Jangwa la Sahara.

3. Jamhuri ya Afrika ya Kati

Jamhuri ya Afrika ya Kati (CAR), iliyoko Afrika ya Kati, inakabiliana na changamoto kubwa za kiuchumi kutokana na kukosekana kwa utulivu wa kisiasa, migogoro ya silaha na miundombinu duni.

Utajiri wa nchi katika dhahabu, mafuta, urani na almasi ni tofauti kabisa na umaskini ulioenea kwa raia wake.

Mchanganyiko wa ongezeko la bei za bidhaa muhimu kufuatia vita vya Ukraine na mafuriko makubwa na mzunguko wa ukame umezidisha changamoto za kiuchumi kwa CAR.

4. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo

Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, au DRC, nchi kubwa zaidi Kusini mwa Jangwa la Sahara, inakabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi licha ya utajiri wake katika maliasili kama vile kobalti na shaba.

Wengi wa wakazi wanaishi katika umaskini, huku takriban asilimia 62 ya Wakongo wakiishi chini ya dola 2.15 kwa siku.

Utapiamlo, upatikanaji mdogo wa elimu na huduma za afya, na viwango vya juu vya uzazi vinazidisha umaskini na kuwa changamoto kwa maendeleo.

5. Musumbiji

Msumbiji, nchi yenye wakazi wachache na koloni la zamani la Ureno lenye utajiri mkubwa wa rasilimali, inakabiliwa na umaskini kutokana na majanga ya asili, magonjwa, ongezeko la kasi la watu, uzalishaji mdogo wa kilimo, na ukosefu wa usawa wa mali.

Licha ya utajiri wake wa rasilimali na ukuaji mkubwa wa Pato la Taifa, nchi hiyo inasalia kuwa miongoni mwa nchi maskini zaidi duniani, ikichochewa na mashambulizi kutoka kwa makundi ya waasi wa Kiislamu katika eneo la kaskazini lenye utajiri wa gesi.

Unaweza pia kusoma:
  • Zifahamu nchi 10 tajiri duniani

  • Nchi 10 tajiri zaidi barani Afrika

  • Je! ni nchi gani duniani zinazotumia utajiri wao kununua silaha?

Imeandikwa na Jaison Nyakundi na kuhaririwa na Ambia Hirsi

Yafahamu mataifa 5 tajiri na masikini Barani Afrika 2024 - BBC News Swahili (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated:

Views: 6460

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.